Česká filharmonie

Formulář pro vrácení peněz za zrušené koncerty v sezoně 2020/2021

Vstupenky zadávejte prosím jednotlivě. Budete-li zadávat více vstupenek, systém automaticky formulář předvyplní stejnými údaji.

Účet, na který Vám budou vráceny peníze.